Profesor Ewa Łętowska w Płocku

Dzięki staraniom stowarzyszenia Wolne Miasto Płock i Klubowi Dyskusyjnemu im. Tadeusza Mazowieckiego mieszkańcy Płocka i okolic mają co kilka tygodni szansę spotkać się i porozmawiać z ciekawymi gośćmi.

    13 września do Płocka przyjechała profesor Ewa Łętowska. Nasz wspaniały gość, to wybitna prawniczka, specjalistka w zakresie prawa cywilnego. Była pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich. Była sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. Od wielu lat do teraz jest niekwestionowanym autorytetem prawniczym i moralnym.
Spotkanie odbyło  się w szkole Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku.

Sala była wypełniona po brzegi. Prawie 200 osób przyszło posłuchać prelekcji, bądź zadać pytanie, porozmawiać z Panią Profesor.

W prelekcji wybitna prawniczka poruszyła kilka ważnych kwestii.  Przede wszystkim mówiła o istocie demokracji. W opinii olbrzymich rzesz ludzi demokracja to rządy większości. Pani Profesor zaś twierdziła, że nie ma prawdziwej demokracji bez instrumentów zabezpieczających prawa mniejszości w państwie rządzonym przez wybrana przez społeczeństwo większość.

To z kolei prowadzi do ustanowienia praw człowieka. Każda okrzepła demokracja respektuje prawa człowieka, nie pozwala na dominowanie większości nad jednostkami, nie pozwala na dyskryminację czy wręcz agresję wobec tych osób.

Profesor Łętowska pół żartem mówiła, że demokracja jest wrednym ustrojem. W dużej mierze dlatego, że trzeba połączyć, wypośrodkować interesy bardzo wielu grup obywateli. I to w taki sposób, żeby nikt nie czuł się pominięty czy wykluczony.

To wszystko z kolei prowadzi do definicji państwa prawa i do społeczeństwa otwartego. Do istotnego znaczenia konstytucji, prawidłowych zapisów prawa i, co najważniejsze chyba, do rozumnego stosowania prawa na co dzień. Do poszanowania różnorodności, która jest bogactwem społeczeństwa.

Pani Profesor odnosiła się też do funkcjonowania prawa w obecnej sytuacji politycznej, do prób zmieniania konstytucji, do paraliżu najważniejszych instytucji prawnych w Polsce. Ta problematyka zdominowała tę część spotkania, która była przeznaczona na pytania publiczności, dyskusję, refleksje.

Gość spotkania – Profesor Ewa Łętowska – oczarowała publiczność wiedzą i poczuciem humoru. Przywitano i pożegnano ją brawami, a publiczność stojąc wówczas, okazała gościowi szacunek.

To było niezapomniane spotkanie.

 

Hanna Krzewińska

 

Zdjęcia ze spotkania  

 

%d bloggers like this: